Jak uzasadnić wniosek o przywrócenie terminu ZUS

Jak uzasadnić wniosek o przywrócenie terminu ZUS 2019?

Jak umotywować wniosek do ZUS o zgodę na opóźnienie opłaty składki chorobowej?

ZUS może wyrazić zgodę na opłacenie składki chorobowej po terminie, jeśli przedsiębiorca wystąpi z odpowiednio umotywowanym wnioskiem US 9. Gdy przekroczenie było nieznaczne i z uzasadnionych powodów, jest szansa na jego pozytywne rozpatrzenie.

W myśl ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje bowiem od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie. Przez sformułowanie „nieopłacenie w terminie składki należnej” należy rozumieć trzy sytuacje: nieopłacenie w ogóle w terminie składki za dany miesiąc, opłacenie składki w niepełnej wysokości oraz opłacenie składki z przekroczeniem terminu.

Pomagamy przedsiębiorcom pisać uzasadnienie o przywrócenie ubezpieczenia chorobowego. Skontaktuj się z naszym Biurem Rachunkowym LASUR