KAPER Błąd 1 element OsobaFizyczna

Błąd nr 1: Element element OsobaFizyczna w obszarze nazw http://crd.gov.pl ma nieprawidłowy element podrzędny element NIP w obszarze nazw.

Gdy widzisz taki błąd świadczy on o problemach z wysyłaniem deklaracji.

Skontaktuj się z nami by rozwiązać problem – Kontakt LASUR